khoa học sinh học ĐọC Thêm

Chiết xuất thực vật giúp chống lại HIV và Ebola

Thành phần của Cistus làm cho virus không hoạt động Chất chiết xuất từ ​​vỏ cây có hiệu quả chống lại virus - ít nhất là trong nuôi cấy tế bào © Leonora Enking / CC-by-sa 2.0 đọc to Vũ khí thảo dược chống lại virut hung hãn: Chất chiết xuất từ ​​cây dược liệu có thể được sử dụng để chống nhiễm HIV và Ebola trong tương lai. Họ có thể khiến virus không hoạt động và ức chế sự nhân lên của chúng - ít nhất là trong nuôi cấy t

ĐọC Thêm