Trận động đất Alaska thay đổi mạch nước phun Yellowstone

Ảnh hưởng đến hơn 3.300 km suối nước nóng

Geyser trong Công viên Yellowstone USGS
đọc to

Trận động đất mạnh ở Alaska năm 2002 rõ ràng đã gây ra một số bất ổn địa chất tại Công viên Quốc gia Yellowstone cách đó hơn 3.300 km. Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Utah, hoạt động của các mạch nước phun nói riêng đã thay đổi.

Trong vài giờ, ảnh hưởng của trận động đất - một trong những trận mạnh nhất ở Mỹ trong 150 năm qua - đã trở nên rõ ràng trong các hoạt động của các mạch nước phun rất quen thuộc với Công viên quốc gia Yellowstone. Các nhà nghiên cứu tin rằng trận động đất đã phát hiện ra dòng chảy của các mạch nước được di dời. Theo các nghiên cứu của nhà địa chất Robert Smith thuộc Đại học Utah, tác động của động đất đối với khoảng cách lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây là đáng chú ý. "Chúng tôi không ngờ rằng có thể có những thay đổi dài hạn như vậy trong các hệ thống thủy nhiệt", nhà nghiên cứu giải thích. Sau trận động đất chính, hơn một ngàn trận động đất nhỏ hơn đã được quan sát tại nhiều spa, mạch nước phun và suối nước nóng.

Những trận động đất nhỏ này không chỉ mở đường cho các mạch nước phun mới, mà còn mang lại một số nguồn để làm khô. Nhìn chung, nhóm nghiên cứu xung quanh Smith đã quan sát sự bùng phát của 22 mạch nước phun trong giai đoạn mùa đông 2002-2003. Tám trong số các suối nước nóng cho thấy những thay đổi đáng kể. Một số mạch nước phun như "Daisy Geyser" đã nổ ra một thời gian ngắn sau trận động đất, nhưng sau đó trở lại chu kỳ thông thường. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng nhiệt độ và thành phần hóa học của suối nước nóng thay đổi nhanh chóng. Những suối nước nóng khác trong vắt biến thành những nơi lầy lội.

Các nhà khoa học báo cáo về những phát hiện của họ trong số mới nhất của tạp chí khoa học Địa chất.

(Thông cáo báo chí Châu Âu, 03.06.2004 - DLO) Hiển thị