Ứng dụng điện thoại thông minh có thể giúp bạn giảm cân

Đã có tài liệu về chế độ ăn uống dẫn đến giảm cân Ngay cả các tài liệu thường xuyên về chế độ ăn uống của chúng tôi có thể giúp giảm cân. © Kritchanut / iStock đọc to Một mẹo đơn giản có thể mang lại thành công trong việc giảm cân: Ngay cả tài liệu về thực phẩm ăn vào với một ứng dụng cũng dẫn đến một thời gian để giảm cân có thể đo được, như một nghiên cứu cho thấy. Các đối tượng thử nghiệm đã giảm nhiều cân như một nhóm thường xuyên nhận được lời khuyên và chăm sóc cá nhân. Điều này khẳng định
ĐọC Thêm

Máy bay trực thăng sao Hỏa vượt qua thử nghiệm chuyến bay đầu tiên

Máy bay trực thăng mini là máy bay không người lái đầu tiên bay vào năm 2021 trên hành tinh đỏ Máy bay trực thăng sao Hỏa của NASA có thể trở thành máy bay đầu tiên trên hành tinh nước ngoài vào năm 2021 - hiện tại nó đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. © NASA / JPL-Caltech đọc to Chuyến bay đầu tiên trong điều kiện sa
ĐọC Thêm