Hố mây trên Kilimanjaro

Xem từ trạm vũ trụ ISS trên ngọn núi cao nhất châu Phi Hố mây trên núi Kilimanjaro © Alexander Gerst, ESA / NASA, CC-by-nc-sa 2.0 đọc to Giống như trên tấm thuyết trình: Trong bức ảnh này của phi hành gia ESA Alexander Gerst Kilimanjaro nằm giữa một lỗ mây lớn. Mặc dù khối núi cao nhất ở châu Phi vẫn bị tuyết
ĐọC Thêm