GEOTECHNologIEN Rätselbild Tháng 2 năm 2004

Những gì được hiển thị ở đây?

Rtselbild Tháng hai FC NASA / GSFC
đọc to

Trong hình ảnh câu đố GEOTECHNITALIEN hàng tháng, chúng tôi trình bày một phần của bức tranh và để nó cho sự sáng tạo hoặc kiến ​​thức của bạn để tìm hiểu những gì đằng sau nó ...

Nó là cái gì Một trạm vũ trụ trên quỹ đạo? Một nghệ thuật sắp đặt? Một con chip máy tính trong phòng tối? Hay một cái gì đó hoàn toàn khác nhau?

Các giải pháp có thể được tìm thấy ở đây

(go.de, 20.02.2004 - NPO)

trưng bày