quark sao

Exotics ngoài neutron

Quark sao starobserver
đọc to

Vào giữa tháng 4 năm 2002, một nhóm các nhà thiên văn học người Mỹ đã báo cáo một phát hiện rất đặc biệt. Với sự giúp đỡ của đài quan sát vũ trụ Chandra, họ đã quan sát thấy hai ngôi sao cô đặc không thể tưởng tượng nổi.

Không có kế hoạch được biết đến cho tàn dư ngôi sao kỳ lạ này. Một cái quá nhỏ và cái kia quá mát để trở thành mặt trời neutron thực sự. Các nhà thiên văn học tin rằng cả hai ngôi sao bao gồm một loại vật chất thậm chí kỳ lạ hơn.

Tháng 6 này, nhóm nghiên cứu hiện đang trình bày chi tiết về việc phát hiện ra một loạt các ngôi sao cực kỳ dày đặc mới - "ngôi sao quark".

    Hiển thị hồ sơ đầy đủ

Andreas von Retyi / Starobserver
Gian hàng: 19.09.2003

trưng bày